Soutěska Rokka

Soutěska Rokka (Φαράγγι Ρόκκας)

Soutěska Rokka patří v porovnání s ostatními k těm kratším, její délka je okolo 2km a i přes značně kamenitý terén patří ke schůdnějším. V jarních měsících teče ve vrchní části voda a v některých místech je nutné brodit. Trasa soutěskou je značena modrou barvou a ze začátku vede pod mohutnými platany korytem potoka.

Charakter soutěsky se mění poblíž vesnice Rokka. Stěny soutěsky se nejprve otevírají a stoupají až do výšky přesahující sta metů, aby vzápětí přehradily soutěsku, a vy procházíte jen pár metrů širokou úžlabinou. Kousek za skalními „vraty“ odbočuje cesta vzhůru k vesnici Rokka. Zde můžete soutěsku opustit anebo pokračovat dále přes kamenné sutě (cesta jištěna lany) několik set metrů k vozové cestě pod soutěskou.

Vesnice Rokka (Ρόκκας)

Malá vesnice 15km od města Kastelli v nadmořské výšce 210 m.n.n. Obec je významným archeologickým nalezištěm. Na úpatí kopce Trouli (Τρουλί) jsou pozůstatky starobylé obce Rokka – domy vytesané do skal, cisterny, schodiště či náměstí. Nálezy se datují do čtvrtého století před naším letopočtem.

Detailní informace

Oblast:

Typ:

Délka (km):

Maximální výška (m.n.m.):

Minimální výška (m.n.m.):

Čas (h):

Obtížnost:

Voda:

Video

Fotogalerie

 

Soutěska Rokka