Soutěska Chosti

Soutěsku Chosti (χωστή) naleznete u stejnojmenné vesničky ve výšce 600m n. m. Spíše než o vesnici jde o několik málo stavení okolo cesty, z nichž nejzachovalejší je kostelík Agios Konstantinos. Samotný vstup do soutěsky začíná u budovy bývalého hotelu. Můžete se tu setkat s majiteli a příjemně s nimi posedět u kávy. Je zde také vhodné místo k parkování.

Kdy sem jet

Letní a podzimní měsíce jsou ideální pro návštěvu, a to z důvodu absence vody v korytu potoka. Soutěska je také značně zarostlá a tvoří příčenou ochranu před sluncem.

Co sebou

Pevnější trekkingovou obuv a trochu vody na osvěžení.

Značení

Značení soutěskou neexistuje, detaily k soutěsce, orientační tabule či jiné data nehledejte. V oficiálních průvodcích ji nenajdete, pouze některé weby ji zmiňují s několika málo fotkami. Není třeba horolezecké vybavení, ani žádné další speciální náčiní.

Trasa

Z parkoviště (západním směrem) vede strmá stezka okolo plotu dolů k řečišti. Na několika málo metrech sestoupíte o asi 25 výškových metrů. Vydejte se vpravo. Zde Vás potká neznačená, ale zřetelná stezka po levém břehu. Nebo zarostlé údolí a vy se budete muset prokousávat keři, spadlými stromky a mezi balvany (my zažili obě varianty v rozmezí 1/2 roku).

Po přibližně 10 minutách chůze se údolí otevře a z levé strany se připojí další z potoků. Vy pokračujete vpravo, neustále sestupujete. Od této chvíle není téměř kam uhnout a vy pokračujte korytem potoka. Údolí se mění. Stále častěji můžete potkat majestátné platany, dle některých údajů se stářím přes 1000 let. Zároveň také začíná ta obtížnější část sestupu. Větší či menší balvany dělají sestup obtížnější. Přes spadané listí (dle ročního období) nebo důsledkem dešťů můžou být některá místa neprůchodná a vy musíte takovéto úseky obejít. Na cestě jsou také tři místa s kamennými bloky o výšce několik metrů. Za dostatku vody zřejmě spatříte vodopádky, v opačném případě můžete zkusit odvážnější sestup.

Po přibližně 40ti minutách se soutěska opět svírá. Po levé, a po chvíli i pravé, straně dosahují skály výšky okolo 20-30 metrů. Nejužší místo má okolo 5ti metrů. Úsek je pak dlouhý okolo 100 metrů a jde o samotný konec soutěsky. Z tohoto místa už Vám chybí několik málo desítek metrů k řece, pravděpodobně Rema Keritis tekoucí až do Plataniasu (od soutěsky Askadia). Pokud je řeka suchá, můžete dojít korytem, a následně po prašné cestě (levý břeh) až do Nea Roumata. Nebo se můžete vydat zpátky do Chosti – viz. pokračování.

Zpátky do Chosti

Opusťte soutěsku Chosti, ale nesestupujte až k řece. Vydejte se těsně po okraji pravého břehu až k plotu. Je zde branka, kterou se dostanete do olivového sadu. Chvíli pokračujte – řeku mějte po levé straně. Kolem vraku starého vozu dojděte k další bráně. Po levé straně začíná pomerančový sad. Pokračujte po cestě – brod – a dojděte až k druhému brodu. Pro pěší je zde lávka ze dvou traverz. Přejděte ji a pokračujte vpravo po cestě (vpravo). Po přibližně 150m se cesta ostře stáčí vpravo. Rovně vede cestička mezi plůtky pro kozy a ovce, vlevo potok a je vidět vedení nízkého napětí. Vydejte se vlevo, chvíli podél vedení, posléze narazíte na starou pěšinu s plotem. Ta Vás po vrstevnici zavede až k prvním úlům. Zde začíná prašná cesta, která Vás po kilometru a půl dovede zpět do Chosti.

Fotogalerie 
 

Soutěska Chosti