Soutěska Kydoni

Soutěska Kydoni patří mezi nejzelenější soutěsky na Krétě. Oplývá bohatou vegetací, je dobře značena a společně se soutěskou Boriana (Karanou) tvoří zajímavý okruh na celodenní výlet. Cesta začíná ve vesnici Karanos. S délkou 2km je vhodná i pro menší děti, nicméně v soutěsce je několik exponovaných sestupů, ale jištěných a zvládnutelných (jde převážně o místa okolo vodopádů). Celou dobu procházíte pod lišty ořešáků, platanů, později se přidává ostružiní a bobkový list. Soutěska končí u řeky Mavropiliotis, kde se nachází malá pergola a houpačka.

Pokračovat můžete dále proti proudu řeky až k soutěsce Boriana a vrátit se do vesnice Karanos (okružní trasa), nebo se můžete vrátit stejnou cestou nazpět popř. závěrečnou pasáž soutěsky absolvovat ještě jednou a později odbočit do vesnice Skordalu.

Proč tam jet

Kydoni oplývá bohatou vegetací, všude roste bobkový list a na konci vás čeká posezení v podobě pergoly s houpačkou.

Kdy tam jet

Ideálně v pozdních jarních měsících, kdy se vše zelená a voda již nepředstavuje tak velký problém. V letních měsících je to volba, když se chcete ukrýt před sluncem v hustém podrostu.

Co sebou

Lehká trekkingová obuv a dostatek tekutin pro případ, že se rozhodnete absolvovat okružní výlet přes soutěsku Borianu.

Okolní Místa

Vesnice Karanos

Malá horská vesnice ležící v nadmořské výšce od 493m. Zajímavostí je ženské družstvo AGROTISA zabývající se přípravou a prodejem tradičních produktů – od jídla až po aromatické rostliny. Každé léto se vesnici koná „cherry“ festival.

Trasa

Ve vesnici Karanos u taverny Tou Foti odbočte z hlavní silnice a sejděte přibližně 300m po vedlejší cestě až k vodní cisterně a přístřešku po pravé straně. Pokud jste dojeli vozem, můžete jej zde ponechat. Po levé straně se nachází druhý malý přístřešek s vodním zdrojem, kde můžete načerpat pitnou vodu. Sejděte po cestě 50m a dejte se pěšinou vpravo. Po levé straně starší domek. Pokračujte 200m dle informační značky ke kostelíku Agios Dimitrios.

Od kostelíku následujte směrovou tabuli a mezi olivovníky sestupujte pomalu dolů. Po chvíli uvidíte po pravé straně menší jeskyni s ohradou pro ovce a kozy, po obou stranách cesty ořešáky. Po 10ti minutách sejdete do údolí (je zde informační tabule 5360m/400m). Před Vámi po levé straně na kopci je vidět kostel ve vesnici Karanos. Vy pokračujte podél, zřejmě již vyschlého, řečiště směrem do údolí. Několikrát projdete provizorní brankou, nezapomeňte ji za sebou zavřít. Od místa se dřevěnou branku vás obklopí zeleň, ostružiníky a všudypřítomný bobkový list.

Pěšina se přelévá z levého břehu na pravý a naopak, místy jdete korytem potoka. Po přibližně 500m (10min) je další informační tabulka (1000m/4760m)a kousek za ní dřevěný mostík. Přejděte na levý břeh a pomalu sestupte dolů. Schody jsou zpevněný balvany, občas dřevěným trámem. Pod mostem je lavice k odpočinku. Terén se může zdát být nepříjemný, zvláště na podzim, kdy je cesta zapadaná listím a po dešti může vše klouzat. Po 20ti minutách se soutěska lehce otevře a skály po obou stranách dosahují 10ti až 15ti metrů. Vhodné místo k odpočinku. O chvíli později narazíte na odbočku na Skordalu (vpravo) a kilometrovník (3960m/1800m). Pokračujte chvíli podél levého břehu po okraji „louky“ (dle ročního období zde může být vysoká tráva a ostružiní) a po několika desítkách metrů opět vstupte do koryta. Terén je obdobný jako v první části.

Po dalších 20ti minutách je zde opět odbočka na Skordalu, tentokrát s ukazatelem 3380m/2380m. O několik metrů později soutěska končí a je vidět koryto řeky. Projděte pod elektrickým vedením, cestička se přehoupne na levou stranu a pokračujte po levém břehu druhého koryta. Úsek je zarostlý, okolo můžete spatřit rákosí, ostružiníky a řadu dalších listnatých stromů, v podzimních měsících zde rostou hřiby. Po necelých 300m je koryto širší a v jednom z ohybů je postavena pergola s houpačkou. Toto místo se dá považovat za konec soutěsky Kydoni. Můžete pokračovat zpět stejnou cestou, odbočit do Skordalu (Askordalos) nebo pokračovat v cestě do soutěsky Boronia/Karanou a dokončit okruh.

Fotogalerie 
 

Soutěska Kydoni