Z Kissamosu do Polyrinie – E4

Úsek mezi městem Kissamos a vesnicí Polyrinia lze považovat za počátek mezinárodní turistické trasy E4,která protíná téměř celou Krétu a jež vás zavede na nekrásnější, a dalo by se říci i nejznámější, místa tohoto překrásného ostrova. Bohužel hned tato první část opomíjí přírodní scenerie a až do Polyrinie vede výhradně po asfaltové cestě. My Vám ale nabízíme alternativu, která celý úsek E4 kopíruje a ve finále navazuje na „oficiální“ E4 na úpatí starobylé antické Polyrinie.

Proč tam jet

Za hlavní lákadlo lze považovat (nejen) antickou Polyrinii s mnoha zajímavými fragmenty z dob dávno minulých, ale také okolní krajina s překrásnými výhledy.

Kdy tam jet

Trasu lze absolvovat celoročně, doporučujeme však návštěvu v jarních měsících, kdy je vše zelené a kolem vás jsou miliony květů.

Co sebou

Dostačující je lehká trekkingová obuv, v letních měsících pokrývka hlavy a dostatek tekutin. V Polyrinii možnost občerstvení.

Místopis

Kissamos

Městečko Kissamos , známé také pod jménem Kastelli, je malé přímořské letovisko západně od Chanie s přibližně 10 000 obyvateli a s významnou zemědělskou produkcí, včetně výtečných vín. Z nedalekého přístavu u obce Trachilos odjíždějí trajekty z Kréty na pevninskou Kytheru, nicméně převážná část turistů zamíří menšími loděmi na ostrov Gramvousa a lagunu Bálos.

Polyrinia

Ve starších záznamech se můžete setkat se jménem „Pano Paleokastro“, později došlo k přejmenování na Polyrinii, neboť vesnice se nachází poblíž stejnojmenného archeologického naleziště – antické Polyrinie. Jméno Polyrinia ve starořečtině znamenala město s mnoha ovcemi (poly – „mnoho“ a renea – „ovce“). Na návštěvníky určitě zapůsobí zachovalé stavby akvaduktu z dob Hadriána, vodní rezervoáry, obydlí vytesané do skal. Počátky novodobého osídlení se datují do dob 1.100 př. n. l., nicméně oblast byla osídlena již v pravěku.

Trasa

E4 asfaltová

Výchozím, resp. navazujícím místem, pro první úsek E4 je „42“ Cafe na křižovatce ulic Ir.Politechniou a Pollirinias (ukazatel Polyrinia a Sfinari). Vydejte se jižním směrem na Polyrinii, po pravé straně školka, o 100m dále po levé straně kostel. Hned za kostelem je křižovatka ve tvaru „Y“ a na sloupu elektrického vedení tabulka E4 ukazující směr vlevo. Odtud je to přibližně 7km po asfaltové cestě až do obce Polyrinia. Neodbočujte z cesty, držte se neustále hlavní silnice. Postupně projděte Paleokastro (2.2km), Korfiana (3.8km) a Gregoriana (5.6km). Po 7.5km dojdete do vesnice Polyrinia.

E4 přespolní (alternativa)

První úsek, téměř 1km, je totožný s asfaltovou trasou. Pokračujte po asfaltové silnici až ke hřbitovu (po levé straně). Zde se silnic stáčí napravo. Než se úsek opět srovná je zde nenápadná odbočka po pravé straně, betonem zpevněná cesta vedoucí mezi olivovníky.

Sejděte ze silnice a sledujte vozovou cestu, po pár metrech uhýbá vlevo a celkem zostra stoupá. Po 350m, měřeno od silnice, se po prvé straně objeví vodní cisterna s nádherným výhledem na Kissamos a rozsáhlý záliv. Pokračujte dalších 500m až k místu kde se cesta dělí. Můžete se setkat s červeným značením a šipkami. Po pravé straně malá stavba pro kozy. Držte se vpravo, projděte kolem boudy (vpravo) a kolem další vodní cisterny (vlevo) sestupujte do vesnice Kounoupitsa ještě asi 700m. Pozor na odbočku hned za boudou, která se vrací zpět do Kissamosu.

Před vesnicí Vás uvítá mohutná borovice, místní psi si Vás taktéž přijdou prohlédnout. Pokračujte až k asfaltové cestě, odbočte vlevo. Po dalších několika desítkách metrů, na konci vesnice, najdete po pravé straně kostel se hřbitovem. Směřujte stále na jih po prašné vozové cestě. V místě, kde se cesta dělí, se vydejte rovně (vpravo vede cesta do údolí), na další odbočce se držte po pravé straně (vlevo vede cesta mezi olivovníky).

Prašná cesta, vesměs kopírující vrstevnici, vede až do vesnice Galouvas. Jakmile se přehoupnete se západní strany kopce na tu východní, uvidíte v dálce na kopci kostel a hřbitov Polyrinie. Od Kounoupitsie pokračujte celkem 2km, a zastavte se u malého kostelíku. Zde si můžete odpočnout ve stínu přístřešku a posedět u stolu s lavicemi.

Kostel obejděte zleva a pokračujte po vozové cestě dalších 800m, kde na odbočce uhněte vlevo. Prudším stoupáním je to už posledních 500m k asfaltové cestě pod Polyrinií. Zde sledujte červenou značku a zkratkami mezi silnicemi dojděte k autobusové zastávce ve vesnici.

Fotogalerie 

 

Z Kissamosu do Polyrinie – E4