Publikováno Napsat komentář

Jeskyně Zoniana

Jeskyni Zoniana, též známá jako Sfendoni, naleznete necelý kilometr za vesnicí stejnojmenného názvu. Nachází na úbočí hory Halepa ve výšce necelých 630m n. m. a právem patří mezi nejhezčí nejen na Krétě, ale i v celém Řecku. To vše pro svoji bohatou krápníkovou výzdobu. Jako jedna z mála jeskyní je osvětlena, ale taktéž zpoplatněna.

Rozloha jeskyně je přes 3000m2, nicméně návštěvníci spatří pouze malou část, a to na trase dlouhé 270m. Jde o rozsáhlý jeskynní komplex, řadu labyrintů a dómů s jezírky a různě zabarvenými stalaktity a stalagmity.

Název

Jak již bylo zmíněno, jeskyni se říká Sfendoni nebo též Sfendoniho díra. Sfendoni byl jedním z rebelů z oblasti Sfakia, který se zde ukrýval. Dle pověsti sem za ním přišel chlapec žádat o kus jídla. Sfendoni se ale tak polekal, že chlapce v nepříčetnosti zabil.

Fauna

V jeskyni žije celá řada živočichů – několik druhů netopýrů, ale také pavouků, škorpiónů, cvrčků, šneků apod. Některé druhy jsou bezbarvé či slepé, řada z nich žijí pouze a jen v těchto místech, jde tedy o endemity.

Mytologie

Jiné zvěsti praví, že v jeskyni žila nádherná víla, která pravidelně chodila pít k prameni vně jeskyně. Všiml si jí ovšem místní ovčák a na první pohled se do ní zamiloval. Nic naplat, než stačil projevit své city, víla mu vždy zmizela z očí. Jednoho dne se tedy rozhodl vyčkat a víly se zmocnit. Bohužel ji ale při tom poranil svým prakem. Byť zraněná dala se na útěk zpět do jeskyně, kde navěky zmizela. Ovčák našel již jen zakrvácený kapesníček u vchodu jeskyně.

Vstup

Detaily o vstupném a otevírací době naleznete na oficiálních stránkách. Prohlídka je povolena pouze s průvodcem. Web: http://www.zoniana.gr/

Fotogalerie

 

Publikováno Napsat komentář

Jeskyně Melidoni

Necelé 2km od vesnice Melidoni (řecky: Μελιδόνι), v prefektuře Rethymno, naleznete na úbočí kopce v nadmořské výšce 220m vchod do stejnojmenné jeskyně. Nicméně mezi Řeky je známá též pod jménem Gerontospilios.

Jméno vesnice pochází z dob vzdoru místních obyvatel turecké nadvládě. V těchto časech stál v čele rebelů Antonios Melidoni, po kterém byla vesnice následně pojmenována. K místu se také váže jedna z největších tragických událostí, jež poznamenala životy mnoha místních obyvatel.

Tragédie

V říjnu roku 1823 se v jeskyni tajně ukrylo na 300 žen a dětí včetně několika málo mužů, aby unikli turecké armádě, která se rozhodla ve vesnici přezimovat. Když toto turecký vojevůdce Hussein Beis zjistil, nechal jeskyni obklíčit. Marně vyzýval obyvatele, aby se vzdali. Ti odmítli uposlechnout a tak se Turci rozhodli jeskyni dobít, což se jim ale nedařilo po celé tři měsíce. V lednu roku 1824 nechali Turci ke vchodu do jeskyně přinést suché větve a společně s dalším hořlavým materiálem vše zapálili. V důsledku nedostatku kyslíku a velkého množství kouře se v jeskyni všichni udusili.

Kolem roku 1834 zkoumal jeskyni britský archeolog Rober Pashley společně s Řekem Manolisem Kirmizakisem. Ti provedli vyzvednutí a ohledání pozůstatků obětí. Dnes je na jejich památku uprostřed hlavního dómu postaven sarkofág.

Mytologie

K jeskyni se váže též řada pověstí. Dle jedné z nich tu žil prehistorický obří stroj Talos, první robot, který Zeus daroval králi Mínósovi jako prostředek k ochraně ostrova. Obr měl za úkol 2x denně obejít ostrov a ztrestat případné nepřítele. Legenda také praví, že Medea odebrala Talosovi důležitou část, která jej chránila. Jeho energie ale posléze vyprchala a robot zemřel.

Historie

Z historických kořenů plyne, že jeskyně byla obývána již v době neolitu, což dokazují objevené nástroje z té doby. V minojské době, tedy asi v letech 2100 až 1600 před Kristem, byla využívána jako obětní místo a místo k uctívání ženského božstva.

Dostupnost

Místo je snadno přístupné vozem (vzdálenost od Rethymna 30km, od letoviska Bali asi 18km). Pro veřejnost je za poplatek zpřístupněna pouze první část, velký dóm, též zvaný „Dóm hrdinů“. Další části jsou z důvodu archeologických prací prozatím nedostupné.