Publikováno Napsat komentář

Trachoulas

Krátká soutěska poblíž letoviska Lentas v oblasti pohoří Asterousia. Průchod první částí soutěsky ke stejnojmenné pláži (místní ji mohou nazývat Psili Ammos) je velmi jednoduchý, druhá část může představovat problémy pro osoby menšího vzrůstu – v místech s kamennými bloky je třeba si vypomoci.

Proč tam jet

Další ze zapomenutých soutěsek v této oblasti, poměrně krátká, ale ve spojení s pláží zajímavý zížitek

Kdy tam jet

Návštěva je možná celoročně. My doporučujeme brzké ráno či pozdní odpoledne, kdy slunce ještě tolik nepálí.

Co sebou

Pevnější obuv (sandále s pevnou špicí dostačuje), tekutiny, plavky a něco na zub. Pokrývka hlavy a opalovací krém se doporučuje, plánujete-li návštěvu přes poledne.

Trase zkráceně

Výchozí místo pro návštěvu soutěsky Trachoulas je přístav Faulos vzdálený 4km po částečně zpevněné cestě od letoviska Lentas. Po vozové cestě východním směrem vystoupejte až k místu se dřevěným zábradlím. Sejděte dolů, pod schody máte možnost vlevo projít soutěsku Trachoulas, směrem na jih dojdete ke stejnojmenné pláži.

Fotogalerie

Publikováno Komentáře: 2

Soutěska Platania

Soutěska Platania se řadí k těm náročnějším trasám zde na Krétě. Nachází se na západní straně nejvyšší hory Kréty Psiloritisu a krom prvého úseku, který je relativně schůdný bez větších obtíží, Vás čekají ostré výstupy, kamenné sutě, padající kamení, štěrk a další více či méně nebezpečné části. Exponované úseky jsou zajištěny dřevěným zábradlím, které ale v mnoha místech již neodolalo zubu času.

V soutěsce žije taktéž mnoho druhů ptáků, např. orel, sup, divoký holub či vrána. Z flóry zde naleznete různé druhy dubu, dále pak javor, šalvěj a sosnu. Nechybí samozřejmě olivovníky.

Proč tam jet

Máte-li rádi ostré výstupy a vysoké převýšení na pár metrech, pak neváhejte. Za odměnu Vám budou krásné výhledy na jižní stranu Kréty.

Kdy tam jet

Soutěsku je možné navštívit celoročně, v případě špatného počasí nedoporučujeme.

Co sebou

Pevná trekkingová obuv a dostatek tekutin jsou povinností. V létě opalovací krém a přikrývku hlavy.

Trasa (obecný popis)

Výstup začíná v obci Platania, 1km od hlavní cesty údolím Amari, na velkém parkovišti. Je zde umístěna informační cedule s popisem trasy a výstražná tabulka s varováním, že cesta je nebezpečná. Na parkovišti jsou rovněž veřejné záchody. Cesta končí u kaple Sv. Antonína, jež je částečně vtesána do skalního masívu či spíše jeskyně a uzavřena dvěma zrenovovanými stěnami.

Fotogalerie 

 

Publikováno Napsat komentář

Soutěska Martsalo

Chcete-li navštívit jednu z těch zapomenutých soutěsek, na jejímž konci je stejně zapomenutá pláž a kde lidově řečeno „lišky dávají dobrou noc“, tak Martsalo je ta pravá. Se svojí celkovou délkou 2km se řadí mezi kratší rokle, ovšem z hlediska dostupnosti samotného kaňonu mezi ty časově náročnější. To nicméně platí i o dalších soutěskách a plážích v oblasti pohoří Asterousia.

Proč tam jet

Zapomenutá soutěska, krétské palmy, kaple ukryta pod skalami a klid. Místo bez davů turistů.

Kdy tam jet

Návštěva je možná celoročně, doporučujeme brzké ráno či pozdní odpoledne, kdy slunce ještě tolik nepálí.

Co sebou

Pevnější obuv a dostatek tekutin je povinností. Pokrývka hlavy a opalovací krém se doporučuje, plánujete-li návštěvu přes poledne.

Historie, mytologie

Dle pověsti zakotvil na pláži apoštol Pavel při své cestě do Říma.

V samotné soutěsce, hned ze začátku, naleznete kostel Panny Marie, který se datuje do rané doby křesťanství, a který je ukryt v jeskyni. V době persekucí na ostrově Kréta tento kostel sloužil jako úkryt prchajícím křesťanům. Kostel byl objeven před ca třemi sty zcela náhodou pastýřem starající se ovce a kozy, včetně obrazu Zvěstování Panny Marie. Ten je dnes uložen v klášteře Odigitria. Lidé se zde scházejí při svátku 15. srpna.

Kostel byl zřejmě založen na místě minojského hrobu, uvnitř jeskyně naleznete na stěnách fresky.

Trasa

Výchozím bodem je klášterní komplex Odigitria (shodné se soutěskou Agiofarago). Za parkovištěm se dejte vpravo po prašné cestě a po 1200 metrech odbočte vlevo. Pokračujte po velmi prašné a rozbité cestě a nikde neodbočujte. Po 4km silnice začne klesat a před Vámi se objeví vrchol Kefali. Cesta má tvar písmene „S“, v první zatáčce je hnědá tabule s textem Martsalo vlevo a „Vathi a Kefali“ vpravo. Vůz můžete zaparkovat zde, nebo otevřít provizorní bránu a pokračovat necelých 400m ke kapli odkud je nádherný výhled na soutěsku.

Sejděte prašnou vozovou cestou dalších 250m na „parkoviště“ a po betonovém chodníčku přejděte koryto a pokračujte po levé straně soutěsky na jih. Po 300m sestupte po schodech, projděte brankou až ke kapli Panny Marie, která se skrývá za nádhernými dubovými dveřmi vpravo. Před kaplí zvon. Po levé straně pohled do soutěsky s malým palmovým hájem. Opusťte areál druhou brankou a po značně rozbité pěšině (zřejmě způsobené erozí při deštích) jděte k palmám. Odtud vede značená cesta (červené značky a kamenní mužíci) až ke stejnojmenné pláži (1500m). Zpáteční cesta je totožná.

Fotogalerie 

 

Publikováno Napsat komentář

Soutěska Agiofarago

Agiofarago, česky soutěska Svatých, leží za klášterním komplexem Odigitria, 20km jižně od Mataly. Legendy praví, že v soutěsce žilo na 300 poustevníků. Důvodem byla naprostá izolace tohoto místa od okolního světa, a také od sebe samých. Scházeli se pouze jedenkrát v roce v jeskyni Goumeno, kde se takto dozvěděli o nových příchozích resp. zemřelích od posledního setkání.

Soutěska je ohraničena vysokými stěnami, ve kterých naleznete mnoho jeskyní. Přístupná pouze pěšky, bohatá na vegetaci – převážně oleandrů. Přibližně 400m před pláží se nachází kostel sv. Antonína, který získal svoji podobu po poslední renovaci někdy okolo 15. století. Před klášterem je původní studna – jediný zdroj pitné vody v blízkém okolí.

Proč tam jet

Pohodová procházka mezi vysokými skalami s možností koupání na stejnojmenné pláži. Jeskyně, kostelík a pro dobrodruhy malá propast s mořskou vodou na dně.

Kdy tam jet

Soutěsku je možné navštívit celoročně, v období dešťů počítejte s blátivou cestou a problémy při dojezdu vozem.

Co s sebou

Lehká trekkingová obuv, opalovací krém a dostatek tekutin.

Cesta

Značená stezka od parkoviště s velmi malým převýšením.

Fotogalerie

Publikováno Komentáře: 2

Soutěska Rouvas

Soutěska Rouvas, též někdy označena jako soutěska Agios Nikolaos či Gafari, se nachází přibližně 60km jižně od Heraklionu nad vesnicí Zaros. Začíná ve výšce 340 m.n.m. u nedalekého jezera, jež je vynikajícím výchozím bodem do soutěsky. V obci Zaros se nachází několik hotelů a taveren, z nichž asi nejznámější je taverna a rybárna Votomos právě u jezera. Zde si můžete objednat čerstvého lososa, pstruha, jesetera či kapra. Ve vesnici naleznete stále funkční 700let starý vodní mlýn, stáčírnu minerálních vod či řadu olivových produktů.

Proč tam jet

Soutěska Rouvas Vás zavede do úplně jiného světa – kamenné sutě, oleandry při cestě, dřevěná zábradlí, mostky a úžasný závěr v podobě platanové aleje a kaple.

Kdy tam jet

Nejvhodnější doba pro návštěvu soutěsky jsou pozdní jarní měsíce, kdy v soutěsce ještě najdete vodu, ale ta již nepředstavuje problém při zdolávání brodů či exponovaných míst. V letních měsících počítejte s ostrým sluncem a vysokými teplotami na slunečné straně.

Co s sebou

Pevná trekkingová obuv, opalovací krém a dostatek tekutin by neměly chybět v povinné výbavě každého, kdo se na cestu vydá.

Cesta

Soutěsku ze západu chrání vrchol Samari, z východu Ambelakia. Její délka je 4km a je rozdělena na dvě části – první úsek je jednoduchý, druhý značně obtížnější, přesto schůdný i pro ne úplně zdatné jedince. Trasa je značena červenými a modrými body.

Fotogalerie