Matala – severní okruh

Pokud chcete vidět fosilie, divoké pobřeží okolo Mataly a bájnou matalsko pláž shůry, vydejte se na ani ne 5km dlouhý severní okruh. S pevnější obuví, v letních měsících se zásobami pitné vody a pokrývkou hlavy zažijete Krétu tak trochu jinou.

Proč sem jet

Divoké pobřeží, hroby vytesané do skal a duch „hippie“ dýchajíc na vás na každém rohu.

Kdy tam jet

Do Mataly se dá vyrazit celoročně, na podzim a v zimě počítejte více s vlnami, v létě s ostrým sluncem.

Co sebou

Lehká trekkingová obuv, opalovací krém a dostatek tekutin je povinností.

Místopis

Matala

Jedná se o jednu z nejoblíbenějších turistických destinací na Krétě a zajisté patří také k nejznámějším plážím v oblasti Heraklionu. V minulosti se jednalo o přístavní město minojského paláce Faistos, v době římské pak města Gortyna.

Nejpozoruhodnějším místem jsou jeskyně vytesané do měkkého bílého vápence v severozápadních stěnách zálivu. Archeologové tvrdí, že pochází již z dob neolitu. V době Římanů byly používány jako hrobky, nicméně řada z nich má pokoje, schody, postele nebo okna, což naznačuje, že byly používány taktéž jako trvalá lidská obydlí.

Moře skrývá vchodu do řady jeskyní, některé z nich dostupné lodí s možností vplout dovnitř. Další jsou skryté a přístupné pouze s přístrojovým potápěním. Nachází se zde také sestřelený německý letoun (pouze pro potápěče) a zbytky starých měst a majáků.

Pro nudisty leží nedaleko Mataly nudistická pláž „Red Beach“.

Popis Trasy

Začátek trasy: Fish Taverna Mystical View

Mystical View, oblíbená rybí taverna vzdálená necelé 3km severně od Mataly, dostává svému jménu do posledního písmene. Vysoko nad skalisky, s úžasným výhledem na záliv Mesara a pláž Kalamaki, začíná ne příliš náročná trasa za zkamenělinami, kterých zde okolní vápencové na pískové masívy ukrývají tisíce.

Restauraci ponechte za zády a vydejte se kolem plotu, máte jej po levé ruce, přibližně 150m nad skalisky. Cestička pomalu stoupá a po celou dobu je zřejmá a viditelná, v některých místech vypomohou skalní mužíci. Po dalších necelých 400m byste měli dojít do míst, kde končí vozová cesta. Ta se stáčí vlevo a vrací zpět k výchozímu bodu. V ohybu opět začíná stezka vedoucí na západ, dlouhá asi 250m. Na obzoru můžete spatřit bílé pískovcové terasy, to je první zastávka a místo, kde najdete zkamenělé mušle. Pokud zde ale žádné mušle nenajdete, nezoufejte, ty další, krapet větší, vás čekají poblíž moře.

Pokračujte od bílé terasy vlevo, na jihozápad, a pomalu a jistě scházejte k pobřeží. Po 300m byste měli narazit na vozovou cestu táhnoucí se z východu. Sejděte po ní téměř až k moři, nicméně již při sestupu sledujte okolí, neboť zde je možné najít zkamenělé mušle (některé i velikosti fotbalového míče). Místo je vhodné k odpočinku, kamenná plata vybízejí k posezení a sledováním rozbouřeného moře či západu slunce.

Od malého zálivu se můžete vrátit vozovou cestou zpět, nicméně rozhodnete-li se pokračovat dále, sledujte kamenní mužíky, kteří by vás měli navézt správným směrem. Pokud žádné nenajdete, jednoduše kopírujte pobřeží a držte se maximálně 50m od vody. Pokračujte směrem na jih (700m), po kamenných platech, bez zřetelné cesty, než dorazíte k malé zátoce, ve které se nachází Matala. Odtud je cesta opět velice dobře značena většími kamennými mohylami. Pod Vámi leží Matala a vy procházíte vysoko nad románskými hroby, jež byly v šedesátých letech místem, kde hnutí „hippies“ rádo nocovalo.

Cesta po úpatí není náročná, občas je nutné najít pouze správnou pěšinu mezi kručinkami. Čeká vás takto asi 1.5km na severozápad, než narazíte na největší, přibližně 1.5m vysokou, mohylu. Zde uhněte mírně vlevo, Matalu necháte za sebou a pokračujte na sever sledujíce kamenné mohylky až k vozové cestě (300m). Vydejte se po ní vpravo, neuhýbejte, a pokračujte necelých 200m téměř až k budově. Sestupujte dolů a v místě, kde uvidíte opět tavernu Mystical View sejděte z cesty a zkratkami zamiřte k výchozímu místu.

Fotogalerie

 

 

Matala – severní okruh