Soutěska Kandanos

Soutěska Kandanos (Κάνδανος), ležící v jihozápadní části Kréty na spojnici mezi severem (Chania) a jihem (Paleochora), je místem nejen historického, ale také přírodního významu. Kaňon je plný cypřišů, dubů a oleandrů, v druhé části, nazývané taktéž soutěska Spina, pak najdete stromové jahody či divoké olivy. Počátek soutěsky procházíte po původní cestě z roku 1920, jež připomínají patníky a zpevnění cesty nad strží. Druhá část, od kostelíku Agios Irineos, se mezi místními nazývá soutěska Spina, a to podle vesnice na jejím konci.

Svůj název dostala podle nedaleké obce Kandanos. A i přes nepřízeň osudu za druhé světové války dnes počet obyvatel lehce přesahuje číslo 600. Nechybělo totiž mnoho a obec vůbec neexistovala. Vesnice totiž doslova povstala z popela. Stalo se tak v důsledku odplaty německého vojska 3. června roku 1941, které pozabíjelo nejen všech 181 obyvatel, ale také všechna hospodářská zvířata a nakonec srovnalo vesnici se zemí. Bylo to v odplatě za smrt 25 jejich vojáků, které dne 24. května 1941 zabili místní obyvatelé bránící Němcům dostat se do Paleochory. Rozhodující bitva byla u vesnice Floria, která podobně jako Kandanos a řada dalších v oblasti nezůstala ušetřena. Události dnes připomíná pomník ve vesnici.

Proč tam jet

Soutěska patří mezi velmi jednoduché a společně se soutěskou Spina mohou tvořit zajímavá okruh na celodenní výlet. Na podzim pak dozrávají stromové jahody v horní pasáži.

Kdy tam jet

Soutěsku je možné navštívit celoročně, lépe je pak vyhnout se letním měsícům, kdy první část je vystavena slunci.

Co sebou

Lehká trekkingová obuv, dostatek tekutin a pokrývka hlavy s opalovacím krémem jako ochrana před sluncem.

Cesta

Trasa vede po vozové cestě v celé své délce a její první úsek po kostelík Agios Irineos je velmi dobře značen. Druhý úsek, známý jako soutěska Spina, je o málo rozbitější, ale stále schůdný, a není kde odbočit resp. sejít z cesty.

Fotogalerie

Soutěska Kandanos