Soutěska Topolia

Soutěska Topolia (Τοπολιανό Φαράγγι) je jedna z mála roklí, kudy prochází silnice, a která vypadá lépe z vyhlídkových míst nad roklí, než při procházce po jejím dně. Přesto stojí za to vyrazit od vesnice Koutsomatados a podél řeky Tiflos, pramenící na úpatí hory Dikaios, dojít až do vesnice Topolie. Cesta má okolo 3km, a jediným „kritickým“ úsekem je závěrečný výstup ze dna rokle do stejnojmenné vesnice.

Z geologického hlediska, a dle odborných kruhů, se pak kolem Topolie setkávají sedimentární horniny, které jsou považovány za nejstarší na Krétě a můžete se setkat s označením „krokalopagi z Topolie“. To vše je možné spatřit při procházce soutěskou, na jejímž tvaru má taktéž velkou zásluhu právě řeka Tiflos. Skály nad vámi dosahují úctyhodných výšek, v některých místech spatříte jeskyně či skalní průrvy.

Řeka Tiflos významně přispívá k zachování biologické rozmanitosti v kaňonu. Žijí zde divoké druhy zvířat, ptáků a vyskytují vzácné endemické rostliny. Ze stromů jsou typickými zástupci platan, olivovníky či dub kermes.

Jméno Topolia

Název Topolia znamená ve slovanském jazyce „Leuka“ (ve starořečtině „Bílá“) což byla jedna z nejkrásnějších nymf a dcera Ogena. Když zemřela, poté co ji Pluto jako svou milou unesl do podsvětí, nechal bůh na její památku vysadit bílý strom, jenž nese její jméno dodnes – jde o strom topol bílý. Nicméně podle některých vědců je slovo „Topolia“ odvozeno z kombinace slov „topos“, což znamená místo a „eliá“ – olej, tedy „místo na olej“.

Mytologie

Dle pověstí žily v tomto kaňonu víly a také půvabná nymfa Vritomarti, která byla na ostrově uctívána během minojského období.

Vesnice Topolia

Vesnici Topolii najdete necelých 50km od Chanie při cestě na bájnou pláž Elafonissi. Se svými 180 obyvateli, převážně zemědělci a pastevci, patří mezi větší vesnice v okolí. Najdete zde ale také mlýn, či rukodělné manufaktury. V letních měsících zavítá do obce i řada turistů – ať při prohlídce nedaleké soutěsky Topolia nebo jeskyně Sv. Sofie.

Soutěska Topolia